2130310533 6937461507 Βασιλείου Ρώτα 14, Μελίσσια account@kkaroutsos.gr

Εγκαταστάσεις
Καρούτσος Κωνσταντίνος Container Services
Ενοικιάσεις Κάδων Αττική - Γερανομεταφορές (Σε όλη την Ελλάδα)


Διαθέτετουμε  αδειοδοτημένη Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην Σταύρου Μαρίνη περιοχή Κατεβασιάς στην ΒΙΠΕ Αχαρνών Αττικής όπου εκεί, με τα κατάλληλα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό, γίνεται ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των αποβλήτων με τρόπο απόλυτα φιλικό προς το Περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι η παράγωγη δευτερογενών αδρανών υλικών (άμμος, σκύρα, γαρμπίλι 3Α) , η προώθηση ανακυκλώσιμων υλικών χαρτιού – σιδήρου – ξύλου  σε εργοστάσια για περαιτέρω επεξεργασία (ανακυκλωση).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ